ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

يكي وقتي كه خاك خشك بوده و آبي براي جذب نیست و دوم حالتي كه خاك اشباع از آب بوده و هوايي در خاك نیست .
صرفا در حالتي كه سه قسمتی از آب , خاك و هوا در كنار نیز باشند شرايط واجب براي جذب آب بوسیله ريشه گياه آماده است . با اين تفاسير , در زمان زمان آبياري , طبیعت نمي توانند آبي را از خاك جذب نمايند چرا كه در اين زمان خاك اشباع بوده و هوايي در آن نیست . به همين دليل است كه گفته مي شود باغچه ها را هنگام ظهر آبياري نكنيد چرا كه در اين زمان در شرايطي كه گياه بيشترين نياز به آب را داراست , جذب آب متوقف مي گردد . لذا گياه به اصطلاح در گیر خفگي شده و صدمه مي بيند . بسته به جور خاك اين وضعیت اشباع بين 24 ساعت تا 5 روزپس از آبياري باقي مي ماند . در اين موقعیت گياه ذیل تنش غرقاب قرار مي گيرد . جهت رفع مشكل در خاكهاي سنگین وزن با نفوذپذيري كم ( رسی ) در حین گلدهي بايد از آبياري سنگين خودداري كرد . در شرايطي كه آب و خاك شور باشد نيز به دليل غلظت بالاي نمك در محلول خاك جذب آب به كندي انجام شده و شرایط اشباع خاك ممكن است تا زمان بيشتري نيز باقي بماند .

فروش برنج ارزان

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

آ2دانلود | دانلود فیلم درس و علم گلستان mahsangroup تیشرت ورزشی فوتبال راهنمای سفر با قطار و خرید بلیط قطار آپارویلا و اجاره آپارتمان مبله در شهرهای مختلف ایران و ترکیه جستجوی عقلانی Shannon